Reglement

NSS info
North Sea Surfing (NSS) is op 2 mei 1983 opgericht met als doel om in verenigingsverband op een zo veilig mogelijke manier op de Noordzee te windsurfen. Toen kitesurfen aan het begin van deze eeuw zijn intrede deed is het accent van de vereniging verschoven van windsurfen naar kitesurfen en is NSS voornamelijk een kitesurfvereniging geworden.

Over de jaren heen heeft NSS zich ontwikkeld tot een levendige club waarin naast de mogelijkheid tot surfen ook veel gezelligheid wordt geboden. De leden vormen samen een grote familie en vinden elkaar in de hobby als het waait of in een gemoedelijke barbeque in de avondzon. Het samen beleven in een ongedwongen sfeer en vrije strandomgeving karakteriseert NSS als vereniging. Daarmee biedt NSS een plezierige plek om te ontspannen in onze drukke wereld.

Voor het seizoen 2019 is het clubgebouw van NSS volledig vernieuwd. Het bestaat uit een tweetal opslagmodules waarin het surfmateriaal gestald kan worden, met daarop de verenigingsruimte en een zonneterras. De accommodatie is voorzien van alle denkbare gemakken om het strandleven zo aangenaam mogelijk te maken. NSS is voorzien van een eigen weerstation en webcam, waarmee de actuele weer/wind-condities bekeken kunnen worden.
Het clubgebouw valt onder zogenaamde seizoensgebonden bebouwing en staat van 1 maart tot 1 november op het strand, 300 meter ten zuiden van slag Beukel in ’s-Gravenzande.

Hieronder hebben wij geprobeerd relevante informatie te geven over onze vereniging. Indien u meer informatie wenst, kunt u contact op nemen met één van de bestuursleden zoals vermeld op de website www.northseasurfing.nl.
Wij hopen dat u een prettige en sportieve surftijd bij NSS mag beleven.

Veiligheid
Surfen op zee brengt risico’s met zich mee. Veiligheid is een kernwaarde van NSS. Alle leden zijn verplicht zich te houden aan de lifesaving rules van NSS:
1. Er mag uitsluitend gesurft worden met minimaal 2 personen.
2. Aan- en afmelden in het surfalarm is verplicht als je de zee op gaat. Dit kan op de iPad in het clubhuis.
3. Het is verboden te surfen bij onweersdreiging en extreme weersverandering (bijvoorbeeld bij een naderde rolwolk).
4. Het is verboden te surfen met aflandige wind, tenzij hiervoor specifieke voorzorgmaatregelen zijn getroffen (bijvoorbeeld een reddingsboot).
5. Het is verboden de zee op te gaan met ondeugelijk materiaal.
6. Het is verboden tussen zwemmers door te surfen.
7. In geval van nood dienen allereerst de hulpdiensten gewaarschuwd te worden via noodnummer 112.

Alle leden zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en kunnen de vereniging hiervoor niet aansprakelijk stellen. Het bestuur heeft het recht om bij te sturen of in te grijpen indien zij dit noodzakelijk vindt. Leden die zich bewust niet houden aan de lifesaving rules of de instructies van het bestuur lopen het risico geroyeerd te worden.

Lidmaatschap
Om de veiligheid op het water zo hoog mogelijk te houden worden niet onbeperkt nieuwe leden toegelaten. Indien je inschrijft krijgt je spoedig reactie van de ledenadministratie of je wordt toegelaten.

Indien je wordt toegelaten, is de volgende contributie per kalenderjaar van toepassing:

Lidmaatschap senior/jaar – €85,-
Lidmaatschap jeugd/jaar – €42,50,-
Stalling materiaal/jaar – €85,-
Sleutel clubgebouw (eenmalig) – €35,-

In maart stuurt de penningmeester een factuur voor de verschuldigde contributie, welke betaald dient te worden via IDEAL link ten name van NorthSeaSurfing.

Inschrijven
Momenteel is de inschrijving gesloten en is het alleen nog mogelijk op lid te worden op uitnodiging.

Huisregels
Kantine: De kantine is de ontmoetingsplaats van alle leden en eventuele toeschouwers.

1. Consumpties: De leden kunnen gebruik maken van gekoelde dranken, koffie en snoepgoed. Op de bar ligt een lijst waarop je de genuttigde consumpties dient te noteren. Deze lijst wordt regelmatig verwerkt en verrekend met je persoonlijke dranksaldo. Je krijgt hiervan enkele malen per seizoen een e-mail. Het is de verantwoordelijkheid van de leden om het dranksaldo positief te houden.

2. Schoonhouden: Voordat het laatste lid de accommodatie verlaat, dient hij/zij deze schoon achter te laten. Dit is een gezamelijke verantwoordelijkheid.

3. Sleutel: Ieder actief lid kan na 1 jaar lidmaatschap een sleutel (€30 sleutelkosten, geen borg.) van het clubgebouw krijgen, mits hij/zij ook een stalling heeft. Bij Beachclub Breez (links van slag Beukel) is een sleutel aanwezig voor aspirant leden, of leden zonder sleutel. Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die de sleutel bij Breez ophaalt, om deze ook weer terug te brengen.

4. Afsluiten: Het lid dat als laatste de accommodatie verlaat, is verantwoordelijk
voor het afsluiten van de accommodatie (terrasdeur, verenigingsruimte, computer, opslagmodules, etcetera).

Kleedruimten: De kleedruimten (gescheiden dames en heren) bevinden zich aan de linkerkant van de verenigingsruimte. Tevens heeft NSS een toilet en een douche faciliteit.
1. Natte wetsuits, zwemvesten, handdoeken en trapezes mogen niet achterblijven in de kleedruimte.
2. De kleedruimten, douche en toilet, dienen na gebruik schoon achtergelaten te worden.

Stalling: NSS biedt de mogelijkheid om surfmateriaal en/of accessoires in de daartoe aanwezige ruimte op te slaan.
1. De stalling dient schoon te blijven. Dit is de verantwoordelijkheid van de leden.
2. Het stallingsrek wordt toegewezen door een bestuurslid.
3. De vereniging en het bestuur zijn niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal van surfspullen. Desgewenst dient u zelf hiervoor een verzekering af te sluiten.

Verenigingsleven: NSS bestaat uitsluitend door de inzet van vrijwilligers. Het is daarom belangrijk dat iedereen zijn/haar steentje bijdraagt waar en wanneer nodig (bijvoorbeeld hulp bij strand-op/af van het clubgebouw, onderhoudswerkzaamheden, etcetera).

Bestuur
NSS heeft een bestuur van tenminste 5 personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Daarnaast zijn er tenminste 2 bestuursleden waarmee regelmatig de lopende zaken worden doorgenomen en besproken taken worden verdeeld. Jaarlijks, voor de aanvang van het nieuwe surfseizoen, wordt er een algemene ledenvergadering (ALV) georganiseerd. Tijdens de ALV wordt een overzicht van activiteiten gepresenteerd, de balans, explotatierekening en jaarbudget doorgenomen, de leden geraadpleegd voor grote beslissingen en eventuele wijzigingen in de bestuurssamenstelling besproken. Het bestuur heeft de bevoegdheid om binnen het door de leden gestelde mandaat zelfstandig beslissingen te nemen.

Aansprakelijkheid
De vereniging en het bestuur zijn niet verantwooordelijk voor eventuele letselschade, materiële/immateriële schade en diefstal. Bij het aangaan van een lidmaatschap bij de vereniging wordt afstand gedaan van eventuele claims van deze aard. Desgewenst kunnen de leden zelf (aanvullende) verzekeringen afsluiten.