Stalling Regels

NSS biedt de mogelijkheid om materiaal op te slaan in de containers onder het clubhuis. Hiervoor zijn stallingen (hokjes) beschikbaar die worden verhuurd aan de leden. Aan deze verhuur zijn regels verbonden.

1. Stallingen worden alleen verhuurd aan leden van NSS.
2. De huurprijs dient samen met de jaarlijkse contributie te worden betaald. Hiermee gaat de huurovereenkomst in en aanvaardt de huurder de verplichtingen die verbonden zijn aan de huur van de stalling(en). De huurovereenkomst is voor onbepaalde tijd en wordt automatisch verlengd.
3. Leden kunnen maximaal 2 stallingen huren.
4. De stallingen zijn genummerd. Het bestuur wijst de stalling(en) toe. De huurder dient zich hieraan te houden.
5. Onderverhuur is niet toegestaan.
6. De huurder mag de stalling(en) niet zodanig veranderen dat de aanpassingen niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Eventuele herstelkosten voor schade aan de stalling wordt in rekening gebracht bij de huurder.
7. De huurder mag de stalling alleen gebruiken voor de opslag van materiaal dat wordt gebruikt voor het beoefenen van de sport.
8. Er zijn minder stallingen dan leden. Indien een stalling gewenst is, dient dit kenbaar te worden gemaakt aan het bestuur. Er wordt een wachtlijst bijgehouden op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
9. Indien de stalling(en) gedurende het seizoen worden toegewezen aan de eerstvolgende op de wachtlijst, wordt de huurprijs voor een volledig seizoen in rekening gebracht.
10. Op 1 juli is er een evaluatiemoment. Als er tegen die tijd nog steeds geen gebruik wordt gemaakt van de stalling(en), vervalt de huurovereenkomst en komt de stalling beschikbaar voor de eerstvolgende op de wachtlijst.
11. Als de huurder niet aan zijn verplichtingen voldoet of de regels niet naleeft, kan het bestuur besluiten de huurovereenkomst te ontbinden.
12. NSS is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of diefstal als gevolg van het gebruik van de stalling(en).