Lid Worden

Hierbij meld ik me aan als lid van surfvereniging North Sea Surfingte ’s‐Gravenzande.

De contributie maak ik over op IBAN nummer NL51 ABNA 04 497 55 177 ten name van North Sea Surfing ’s‐Gravenzande.

Kosten:
Jeugdlidmaatschap tot 18 jaar : € 37,50 per jaar.
Lidmaatschap : € 75,- per jaar.
Stalling : € 75,- per jaar.

Bij ondertekening van dit formulier verklaar ik:

  • North Sea Surfing ’s‐Gravenzande of het bestuur niet aansprakelijk te zullen stellen voor
    veroorzaakte schade of letsel aan mijzelf, aan derden of aan (on)roerendgoed.
  • En op de hoogte te zijn van het actuele reglement en mezelf ook op de hoogte te houden
    middels de website https://www.northseasurfing.nl/reglement/
Naam*

Geboortedatum*

Adresgegevens:

Straatnaam*

Huisnummer*

Postcode*

Plaats*

Contactgegevens:

Telefoon*

E-mail*

Soort Lidmaatschap:

Lidmaatschap*

Stalling*

Ondertekening:

Datum*

Handtekening*

Met het ondertekenen: