Lid Worden

Hierbij meld ik me aan als lid van surfvereniging North Sea Surfingte ’s‐Gravenzande.

Momenteel is de kitesurfsport dusdanig populair dat het voor ons als kleine vereniging helaas niet meer mogelijk is om alle nieuwe inschrijvingen te accepteren. North Sea Surfing is in het verleden opgericht om als lokale vereniging, watersporters uit het Westland samen te brengen. Vanuit dat oogpunt hebben wij ervoor gekozen momenteel een beperkte ledenstop in te stellen en alleen nieuwe leden te accepteren die woonachtig zijn in het Westland.

De contributie maak ik over op IBAN nummer NL51 ABNA 04 497 55 177 ten name van North Sea Surfing ’s‐Gravenzande.

Kosten:
Jeugdlidmaatschap tot 18 jaar : € 50,00 per jaar.
Lidmaatschap : € 100,- per jaar.
Stalling : € 90,- per jaar.

Bij ondertekening van dit formulier verklaar ik:

  • North Sea Surfing ’s‐Gravenzande of het bestuur niet aansprakelijk te zullen stellen voor
    veroorzaakte schade of letsel aan mijzelf, aan derden of aan (on)roerendgoed.
  • En op de hoogte te zijn van het actuele reglement en mezelf ook op de hoogte te houden
    middels de website https://www.northseasurfing.nl/reglement/
Naam*

Geboortedatum*

Adresgegevens:

Straatnaam*

Huisnummer*

Postcode*

Plaats*

Contactgegevens:

Telefoon*

E-mail*

Soort Lidmaatschap:

Lidmaatschap*

Stalling*